Dwadash Jyotirlinga Names and Location

Dwadash Jyotirlinga Names and Location Jyotirlinga, is a devotional representation of the Supreme Lord Shiva. Jyoti…

Twelve Jyotirlingas of Lord Shiva

Twelve Jyotirlingas of Lord Shiva:   Somanath, Omkareshwar, Kedarnath, Bhimashankar, Vaidyanath, Rameshwarm, Grishneshwar, Mallikarjun, Mahakaleshwar, Vishwanath,…