Tag: Annavaram Satyanarayana Temple

Annavaram Sri Veera Venkata Sathyanarayana Swamy Vari Devasthanam

Annavaram Sri Veera Venkata Sathyanarayana Swamy  Annavaram is on NH5 connecting Chennai and Howrah…