9 forms of Shakti

9 forms of Shakti 

9 forms of Shakti are worshipped during the Navaratri. The Goddess worship depends on the tradition of the region.


 

nine forms of durga devi

 

Durga

Bhadrakali

Amba or Jagadamba, Mother of the universe

Annapoorna Devi, The one who bestows grains (anna) in plenty (purna used as subjective)

Sarvamangala, The one who gives joy (mangal) to all (sarva)

Bhairavi

Chandika or Chandi

Lalita

Bhavani

Mookambika

 

‘Durga Stuti’

 “Ya Devi Sarvabhuteshu shri rupen sansthita

namas tasye namas tasye names tasye namo namah”

 

‘Durga Maa Aarti’

 

Jai Ambe Gauri, Mayya Jai Shyama Gauri…

Tumko Nishidin Dhyavat, Tumko Sabdin Sevat, Hari Brahma Shivji… Jai!!

Manga Sindoor Virajat, Teeko Mrigmad Ko, Maiya Teeko Mrigmad Ko…

Ujjwal Se Dou Naina, Ujjwal Se Dou Naina, Chandra Vadan Neeko… Jai!!

 

Kanak Saman Kalevar, Raktambar Raje, Maiya Raktambar Raje…

Raktapushpa Galmala, Lalpushpa Galmala, Kantahan Har Saje… Jai!!

 

Kehari Vahan Rajat, Khadag Khappar Dhari, Maiya Khadag Khappar Dhari…

Sur Nar Munijan Sewat, Sur Nar Munijan Sewat, Tinke Dukkhahari… Jai!!

 

Kanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti, Maiya Nasagre Moti…

Kotik Chandra Diwakar, Kotik Surya Diwakar, Samrajat Jyoti… Jai!!

 

Shumbhu Nishumbha Vidare, Mahishasur Ghati, Maiya Mahishasur Ghati…

Dhoomra Vilochana Naina, Madhura Vilochana Naina, Nishidin Madmati… Jai!!

 

Brahmani Rudraini, Tum Kamala Rani, Maiya Tum Kamala Rani…

Aagam Nigam Bhakhani, Aagam Nigam Bhakhani, Tum Shiv Patrani… Jai!!

 

Chaunsath Yogini Gavet, Nritya Karen Bhairon, Maiya Nritya Karen Bhairon…

Bajat Tal Mridanga, Bajat Dhol Mridanga, Aur Bajat Dumroo… Jai!!

 

Bhuja Char Ati Shobhit, Var Mudra Dhari, Maiya Var Mudra Dhari…

Manwanchhit Phal Pavat, Man Iccha Phal Pavat, Sewat Nar Nari… Jai!!

 

Kanchan Thal Virajat, Agar Kapoor Bati, Maiya Agar Kapoor Bati…

Malketu Mein Rajat, Malketu Men Rajat, Koti Ratan Jyoti… Jai!!

 

Durgaji Ki Aarti, Jo Koi Nar Gave, Maiya Jo Sunder Gave…

Kahat Shivananda Swami, Ratata Shivananda Swami, Sukh Sampati Pave!!

 

Jai Ambe Gauri, Mayya Jai Shyama Gauri…

Tumko Nishidin Dhyavat, Tumko Sabdin Sevat, Hari Brahma Shivji!!

Bolo Durge Maiyya ki Jai!!!